Velkommen ombord!

Du mottar nå en epost med mere informasjon, ta gjerne kontakt med oss på 92163985 eller mads@fjordbooking.com om det er noe du lurer på. Du blir også registrert som mottager av lukket medeier nyhetsbrev når du har betalt for aksjene og disse blir registrert.

Map